Trager® houdings- en bewegingseducatie: soepeler, lichter en efficiënter leren bewegen

De Trager®methode is een efficiënte methode die mensen leert om vrijer, natuurlijker en gemakkelijker te bewegen. Tijdens ons leven ontwikkelen we gedrags- en bewegingspatronen als reactie op de dingen die we meemaken.

 

Ongelukken, operaties, ziekte, belastende houdingen, stress in het dagelijks bestaan of te weinig beweging kunnen tot pathologische bewegingspatronen leiden. Pijn, stijfheid, slapte en verminderde bewegingsmogelijkheden kunnen hiervan het gevolg zijn. Het normale vrije bewegen en functioneren in het dagelijks bestaan wordt hierdoor belemmerd.

Overschrijven van oude patronen

Trager® richt zich op het doorbreken van deze patronen door te laten ervaren en voelen hoe het anders kan of hoe het eigenlijk zou horen te zijn: moeiteloos en vloeiend. De cliënt wordt gestimuleerd om deze nieuwe vrije bewegings- en gevoelservaring zelf in het dagelijks leven te herhalen.

 

Zo kan een oud patroon overschreven worden, het nieuwe en vrije  bewegen komt ervoor in de plaats.

Bewustwording

Het Trager®werk is erop gericht om het onbewuste te bereiken én dit vervolgens weer bewust te krijgen. Veel beperkende houdingen en bewegingen worden namelijk onbewust in stand gehouden. Er lijkt dan geen andere keuze meer te zijn. Vaak gaat de normale bewuste aandacht bij pijn, stijfheid en/of bewegingsbeperkingen uit het aangedane deel van het lichaam weg.

 

Deze “strategie” om minder te voelen kan op termijn juist voor meer problemen zorgen. In de verlaten of vergeten delen van het lichaam kunnen de beperkende bewegingspatronen zich steeds meer verankeren.

 

Daarom staan bij Trager® de bewegingen die worden gemaakt en opnieuw geleerd in het teken van het waarnemen van het nieuwe gevoel: het gevoel dat je krijgt als alles op een vrijere en harmonieuzere manier functioneert.

Sessie in de praktijk

Tijdens de sessie wordt gebruik gemaakt van golvende ritmische bewegingen, lichte stretches en compressies die zacht en prettig aanvoelen. Dit spreekt het oorspronkelijke en natuurlijke bewegingsgevoel aan dat iedereen in zich heeft. Als cliënt begin je dan te experimenteren met het idee dat het mogelijk is zelf ook alle lichaamsdelen vrijer, moeitelozer en soepeler te bewegen.

 

Belangrijk is dus dat de beweging doorvoeld wordt en bewust wordt. Door letterlijk de aandacht toe te trekken naar het half- of onbewuste gebied en te laten ervaren en doorvoelen hoe het ook kan zijn, komt er ruimte, ontspanning, verbetert de doorbloeding, verdwijnt de pijn of lost de stijfheid op.

 

Daardoor kan de nieuwe en vrijere manier van bewegen zich een plek veroveren in het dagelijks leven. Regelmatige aandacht voor dit nieuwsgierige doorvoelen en bewegen kan dan genoeg zijn om een klacht te laten verdwijnen. In geval van ernstige chronische ziekten worden klachten vaak beter hanteerbaar.